De kinderen van groep Het Speelkasteel van Het Speeldorp in Utrecht Terwijde hebben samen met hun juffies blaadjes gezocht en een leuk balspelletje gespeeld. De kinderen vonden het weer erg leuk!