Naar de speeltuin met Het Speeldorp in Bunnik

De peuters van groep De Bolderburen mochten kiezen wat ze wilden gaan doen. De kinderen riepen in koor “naar de speeltuin”! 
Zo gezegd zo gedaan. We hebben de hesjes aangetrokken en we zijn hand in hand naar de speeltuin gelopen. De kinderen hebben heerlijk geklommen, geklauterd en op de wiebelmotor gespeeld.