De kinderen van Het Geinplein in Utrecht Terwijde hebben kennisgemaakt met de herfst. Ze hebben met blaadjes en namaakspinnen gespeeld en leuke liedjes gezongen. We zongen leuke liedjes zoals ‘Herfst, herfst wat het je te koop’ en ‘De Spin Wiedewin’.

We cannot display this gallery