De kinderen van Het Speeldorp uit Utrecht Terwijde hebben fanatiek meegedaan met de koningsspelen.
blikgooien, eierlopen, ringgooien, schminken en op het einde met zijn allen lekker eten. Wat een feestelijke dag!
We cannot display this gallery