De kinderen van Het Speeldorp uit Utrecht Terwijde hebben fanatiek meegedaan met de koningsspelen.
blikgooien, eierlopen, ringgooien, schminken en op het einde met zijn allen lekker eten. Wat een feestelijke dag!