Het Speeldorp en Kinderopvang Holding uit Utrecht hebben een overeenkomst gesloten om een intensieve samenwerking aan te gaan. Met ingang van 1 oktober 2014 maakt Het Speeldorp onderdeel uit van Kinderopvang Holding.

Door de gevolgen van de economische crisis wordt de sector kinderopvang al geruime tijd geconfronteerd met afname van de vraag. Het Speeldorp wil, ook naar de toekomst toe, kwalitatief goede opvang voor kinderen blijven garanderen. Om hier gevolg aan te geven en hierin te kunnen investeren is het partnerschap aangegaan met Kinderopvang Holding.

In Kinderopvang Holding heeft Het Speeldorp een partner gevonden die een bijdrage kan leveren in het verder ontwikkelen van kwalitatief goede dienstverlening. Hierdoor blijft het mogelijk om aan de veranderende vraag van de ouders te kunnen voldoen en uitvoering te geven aan de criteria die de overheid stelt aan de opvang en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, voor nu en in de toekomst.

Kinderopvang Holding bestaat uit Saartje Kinderopvang, Fantaziehuis, Het Speeldorp, Dikkie Dik, CKO De Ark en BSO De Oase, en biedt werk aan circa 350 medewerkers.