Oudercommissie Kinderopvang Dikkie Dik

De Oudercommissie (OC) vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van de kinderen die bij Speeldorp/Dikkie Dik zijn ingeschreven. Op dit moment wordt de OC gevormd door:

Cor Kraai
Madeleine Peters
Mark van der Meijs
Huub Knijff

Waarom heeft Dikkie Dik een OC? De belangrijkste taak die de OC heeft, is advies geven aan (het bestuur van) Het Speeldorp/Dikkie Dik. In deze adviestaak vertegenwoordigt de OC de belangen van alle ouders/verzorgers en kinderen ingeschreven bij Dikkie Dik.

Waarover adviseert de OC dan? Voorbeelden van onderwerpen waarover de OC bijvoorbeeld adviseert zijn:

  • Openingstijden
  • Tarieven (jaarlijks)
  • Voedingsbeleid
  • Veiligheid en gezondheid
  • Opvoeding en ontwikkelingsactiviteiten

Daarnaast verzorgt de OC jaarlijks een gezamenlijke activiteit (“fun in the sun”)voor alle ouders/verzorgers, kinderen en leidsters van Dikkie Dik en zorgen wij voor een kleine attentie voor leidsterdag.

Afgelopen jaar hebben we veel tijd gestoken in de luchtkwaliteit bij Dikkie Dik en in het voedselbeleid.

Hoe kom je met ons in contact? Heb je vragen of opmerkingen over de OC of over Dikkie Dik? Je kan ons altijd bereiken op ocspeeldorpdd@gmail.com of spreek één ons aan bij Dikkie Dik (onze foto’s hangen in de gang bij Dikkie Dik). Als je een meer actieve rol wilt vervullen, bijvoorbeeld door je bij ons aan te sluiten, neem dan gerust contact met ons op en neem vrijblijvend deel aan één van onze vergaderingen. 


Groeten OC Dikkie Dik.

The OC (oudercommissie) would like to inform you about what we do.

Our main job is to advise (the board of) Het Speeldorp. We have the right to ask information and give advice. We advise on child care, food, safety, healthcare, opening hours, play- and development activities, complaints and prices of child care, among others. For instance, during the last meeting we spoke about digitalising and privacy on Facebook. Moreover, we gave advise about the garden- and main entrance.

There is space for new members on the OC. So, if you like the idea of joining us, please contact us and sent us an email at oudercommisieterwijde@speeldorp.nl

We would like to hear from you!

Greets from the OC: Erik, Farah, Desiree and Wilma

The Parents’ Committee (OC) represents the parents / guardians of the children who are registered with Speeldorp / Dikkie Dik. At this moment the OC is formed by:
Cor Kraai
Madeleine Peters
Mark van der Meijs
Huub Knijff

Why does Dikkie Dik have an OC? The most important task for the OC is to advise (the board of) Het Speeldorp / Dikkie Dik. In this advisory task, the OC represents the interests of all parents / guardians and children registered with Dikkie Dik.

What does the OC advise about? Examples of subjects on which the OC advises are:
Opening hours
Rates (yearly)
Nutrition policy
Safety and Health
Education and development activities

In addition, the OC organizes a joint annual activity (“fun in the sun”) for all parents / carers, children and teachers of Dikkie Dik and we provide a small attention for the day of the teacher. Thick and in food policy.

How do you contact us? Do you have questions or comments about the OC or Dikkie Dik? You can always reach us at ocspeeldorpdd@gmail.com or speak to us at Dikkie Dik (our photos are in the hallway at Dikkie Dik). If you want to play a more active role, for example by joining us, feel free to contact us and take part in one of our meetings without obligation.

Greetings OC Dikkie Dik.