Oudercommissie Kinderopvang Het Speeldorp Terwijde

Langs deze weg wil de oudercommisie (OC) van Kinderopvang Het Speeldorp in Terwijde jou informeren over wie de OC is en wat ze doet.

De OC bestaat uit ouders/verzorgers van één of meerdere kinderen die bij Het Speeldorp zijn ingeschreven. Op dit moment zijn dat Erik, Farah en Wilma. Voor degenen die er graag een gezicht bij wil zien: zie de foto hiernaast of de flyer die bij de ingang van Kinderopvang Het Speeldorp Terwijde hangt 😉

Wat doet de OC eigenlijk?
De belangrijkste taak die de oudercommissie heeft, is advies geven aan (het bestuur van) Het Speeldorp. De OC heeft het recht om informatie op te vragen en daarover een advies uit te spreken. Thema’s kunnen zijn: het bieden van verantwoorde kinderopvang, voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang. De OC kan ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die zij belangrijk vindt.

In de afgelopen vergadering is bijvoorbeeld gesproken over de digitalisering van Het Speeldorp en de privacy op Facebook en we hebben advies en tips gegeven over de tuiningang en toegankelijkheid van Het Speeldorp. We proberen zoveel mogelijk een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de belangen van ons als ouders/verzorgers en de bedrijfsvoering van Het Speeldorp.

Lid worden of contact opnemen
Momenteel zoeken we nog versterking van de OC. Lijkt het jou leuk om meer betrokken te zijn bij Het Speeldorp, heb je ideeën over hoe je dingen anders zou willen zien en kan het volgens jou beter? Sluit je dan aan bij de oudercommissie!

Wanneer je vragen hebt of een klacht kwijt wil die je liever niet direct met de leidster wil bespreken, weet dat de OC altijd te bereiken is op: oudercommissieterwijde@speeldorp.nl. We vinden het leuk wat van je te horen!

Groeten van de OC: Erik, Farah, Desiree en Wilma

The OC (oudercommissie) would like to inform you about what we do.

Our main job is to advise (the board of) Het Speeldorp. We have the right to ask information and give advice. We advise on child care, food, safety, healthcare, opening hours, play- and development activities, complaints and prices of child care, among others. For instance, during the last meeting we spoke about digitalising and privacy on Facebook. Moreover, we gave advise about the garden- and main entrance.

There is space for new members on the OC. So, if you like the idea of joining us, please contact us and sent us an email at oudercommisieterwijde@speeldorp.nl

We would like to hear from you!

Greets from the OC: Erik, Farah, Desiree and Wilma