Rekentool kosten kinderopvang berekenen

Wilt u weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag? En zo ja, hoeveel toeslag u dan ontvangt? U bent niet de enige ouder die zich dat afvraagt! Daarom Kinderopvang Het Speeldorp een rekentool ontwikkelt, waarmee u zelf de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunt berekenen. Deze rekentool geeft u dus ook een indicatie van hoeveel de netto-kosten van uw kinderdagopvang bedragen: het bedrag dat u daadwerkelijk voor de opvang van uw kinderen betaalt.

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. De Belastingdienst vergoedt een groot deel van de kinderopvangkosten, indien u daar in aanmerking voor komt. Wat u uiteindelijk netto betaalt voor kinderopvang hangt dus af van de hoogte van de kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Hoeveel toeslag u ontvangt is weer afhankelijk van het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de opvang, van uw belastbaar inkomen en het aantal uren dat u werkzaam bent. 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de rekentool? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van de rekentool? Dan horen wij dat graag! U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar 030 – 670 21 71.