Wij vinden het jammer dat u de opvang bij ons (gedeeltelijk) gaat opzeggen

Voor het schriftelijk opzeggen van uw kinderopvang (op kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) kunt u gebruik maken van dit formulier. Houdt u rekening met de opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan op elke dag van de maand. In verband met onze planning stellen wij het zeer op prijs als de opzegging zo vroeg mogelijk in ons bezit is. Na opzegging blijft u verplicht om openstaande rekeningen te betalen. Vergeet u niet de Belastingdienst te informeren over de beëindiging (of eventuele wijziging) van de kinderopvang. U kunt hiervoor een wijzigingsformulier aanvragen bij de Belastingdienst, via www.toeslagen.nl

Opzegging opvang Speeldorp / Dikkie Dik

  • Voor het schriftelijk opzeggen van uw kinderopvang (op kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) kunt u gebruik maken van dit formulier. Houdt u rekening met de opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan op elke dag van de maand. In verband met onze planning stellen wij het zeer op prijs als de opzegging zo vroeg mogelijk in ons bezit is. Na opzegging blijft u verplicht om openstaande rekeningen te betalen. Vergeet u niet de Belastingdienst te informeren over de beëindiging (of eventuele wijziging) van de kinderopvang. U kunt hiervoor een wijzigingsformulier aanvragen bij de Belastingdienst, via www.toeslagen.nl.  • Op dit adres ontvangt u een bevestiging van uw opzegging
  • willen beëindigen. Opzeggen is mogelijk op elke dag van de maand met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
 
Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken.
In onze Privacy Verklaring Speeldorp en onze Privacy verklaring Dikkie Dik staat beschreven hoe wij omgaan met gegevens.