Tarieven Kinderopvang Het Speeldorp

De opvang van uw kind, dat kost natuurlijk wat. Maar hoeveel precies? Welke diensten zitten bij de prijs inbegrepen? En waar moet u zelf nog voor zorgen? Misschien heeft u weleens van kinderopvangtoeslag gehoord, maar wat houdt dat nu eigenlijk in? 

We kunnen ons goed voorstellen dat u heel wat vragen heeft omtrent de prijs die u voor de kinderopvang betaalt. Daarom doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren over de tarieven die wij voor de opvang van Kinderopvang Het Speeldorp hanteren. Hieronder vindt u per vestiging een producten- en prijzenoverzicht. 

Let erop dat de genoemde prijzen bruto-tarieven zijn. De bruto-prijs komt vaak niet overeen met wat u voor de kinderdagopvang betaalt: de netto-prijs. Dit komt door de kinderopvangtoeslag, een toeslag van de Belastingdienst om ouders tegemoet te komen in de kosten voor de opvang van hun kinderen. Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunnen de kosten een stuk lager uitvallen dan in onze prijsoverzichten staan vermeld. Benieuwd naar of u recht op kinderopvangtoeslag heeft en, zo ja, hoeveel u dan zou ontvangen? Maak dan gebruik van onze rekentool.

Heeft u vragen over de onze tarieven voor de kinderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag of is iets anders omtrent onze prijzen niet duidelijk? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen, door te bellen naar (030) 670 21 71. 

Openingstijden

Wij zijn alle werkdagen open, met uitzondering van feestdagen en oudejaarsdag. Hieronder vindt u de openingstijden van onze vestigingen.

Vestiging Openingstijden
Het Speeldorp Bunnik 7.30 – 18.30
Het Speeldorp Soest 7.30 – 18.30
Het Speeldorp Terwijde 7.30 –  18.30
Dikkie Dik Tuinwijk 7.30 – 18.30

Ruildagen

Wij begrijpen dat er door het jaar heen dagen zijn waarop u een stukje flexibiliteit nodig hebt. Wij helpen u hiermee en bekijken graag of het mogelijk is om een dag te ruilen. Onze locatieverantwoordelijken en pedagogisch medewerkers vertellen u graag meer over de procedure om ruildagen aan te vragen.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van het plaatsingscontract en vormen de basis voor de overeenkomst tussen ouder en opvang. In de algemene voorwaarden staan o.a. afspraken over betalingstermijnen en annuleringsgronden. De wederzijdse rechten en plichten worden op een fijne en duidelijke manier omschreven. Bij ondertekening van een plaatsingsovereenkomst gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden. Het is dus van belang deze goed door te nemen.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende algemene voorwaarden.